Organisatie ontwikkeling en Organisatie advies

Organisatieontwikkeling & Advies


Webdesign: Media Exclusive

Macom helpt bij het ontwikkelen / optimaliseren van ondernemingen en (overheids-) instellingen.

Een organisatie verbeteren kan altijd. Soms is vernieuwing, radicale verandering aan de orde. Kernbegrippen daarbij zijn effectiviteit (de goede dingen doen), efficiŽntie (de dingen goed doen) en - zeker niet te vergeten - creativiteit en flexibiliteit. Wij screenen uw onderneming op eventuele gebreken op deze punten en reiken voorstellen voor verbetering of vernieuwing aan.

Macom werkt daarbij volgens een model, waarbij planmatig en consequent alle aspecten van de organisatie in hun onderlinge samenhang aan de orde gesteld worden. Andere, nieuwe perspectieven worden waar nodig ontwikkeld en aangereikt. Wij zijn bereid om medeverantwoordelijkheid te nemen voor de implementatie van aangedragen voorstellen en oplossingen via interim management.

Opleiding en training, persoonlijke- en teambegeleiding kunnen daarbij ondersteunend werken.

Macom is er niet op uit lijvige rapporten op te stellen, die vervolgens verdwijnen in de la bij de ‘stukken van blijvende waarde’ omdat er in de organisatie geen draagvlak aanwezig is voor daadwerkelijke verbetering of vernieuwing.

Wij rekenen het tot onze eerste opgave om er – samen met onze opdrachtgevers – voor te zorgen dat er bij de medewerkers draagvlak gecreŽerd wordt voor de wenselijke of noodzakelijke verbeteringen en/ of vernieuwingen.

Ook de begeleiding van fusie- en/of overnametrajecten behoort tot onze werkzaamheden. Wij richten ons daarbij met name op procesbegeleiding en het in elkaar vlechten van bestaande bedrijven en/ of instellingen.

 

Organisatieontwikkeling  |  Interim Management   |  Opleiding en Training
Public Affairs  |  Coaching