Interim Management

Interim management


overbruggingsmanagement overbrugt de kloof in het management

Webdesign: Media Exclusive

Steeds meer ondernemingen en organisaties maken gebruik van interim management als instrument om problemen te helpen oplossen. Niet zonder reden. Vreemde ogen hebben vaak een verfrissende, objectieve en niet door bedrijfsblindheid vertroebelde kijk op de zaken. Dat kan het doorbreken van impasses vergemakkelijken.
Ook krijgt vrijwel elke onderneming of organisatie te maken met omstandigheden waarin tijdelijk behoefte bestaat aan kennis en/of vaardigheden die binnen het bedrijf niet aanwezig zijn of om een of andere reden niet adequaat gebruikt worden.
Macom Consultancy helpt u met de volgende vormen van interim management:
 

  Overbruggingsmanagement

  Het plotselinge vertrek van een manager leidt tot een kloof in het management. Ziekte, onverwachte omstandigheden of het aanvaarden van een nieuwe functie van de manager zijn vaak de oorzaak. Door gebruik te maken van overbruggingsmanagement van Macom Consultancy kunt u de tijd nemen om de juiste persoon voor de managementpositie te vinden. Ook helpen wij u bij het maken van een weloverwogen keuze.

  Ondersteuningsmanagement

  Het fungerende directie- of managementteam wordt tijdelijk uitgebreid met een interim manager van Macom Consultancy om vastgelopen processen weer vlot te trekken. Ook kunnen wij het managementteam ondersteunen bij de implementatie van nieuwe processen in een onderneming.

  Projectmanagement

  Het beheersen van projecten staat bij Projectmanagement centraal. De integratie van mensen, middelen en organisaties wordt veelal in verschillende (deel-) projecten uitgevoerd. Zij dienen meestal om gemeenschappelijke problemen op te lossen waarbij rekening gehouden wordt met de belangen van alle betrokkenen. Macom Consultancy kan ondersteuning bieden door een compleet afgebakend project te leiden.

  Verandermanagement

  Een organisatie die in de huidige tijd niet veranderd roest vast. Soms worden veranderingen tegengewerkt of zelfs geblokkeerd. Verandermanagement door Macom Consultancy voert een veranderingsproces door, realiseert een fundamentele beleidsombuiging of bereidt een fusie voor en voert die door.

  Crisismanagement

  U zit er niet op te wachten: een crisis. Managers in de organisatie proberen ieder vanuit zijn of haar eigen invalshoek de crisis te bezweren. Met als gevolg dat de crisis zich uitbreidt door het ontbreken van samenwerking en overzicht. Crisismanagement door Macom Consultancy helpt de in grote, acute problemen verkerende onderneming of instelling, door snel en krachtdadig optreden, weer op de rails te zetten.

Interim management door Macom Consultancy heeft als uitgangspunt resultaatgericht werken. Samen met de opdrachtgever formuleren wij een duidelijk vertrekpunt, waarbij probleemstelling en behoeften helder geformuleerd worden. Op basis daarvan worden concrete en meetbare doelen geformuleerd evenals een plan van aanpak. Macom Consultancy levert geen confectie, maar maatwerk. Via tussentijdse rapportages wordt de voortgang bijgehouden en aan de opdrachtgever gerapporteerd.
Macom Consultancy richt zich in het bijzonder op de sectoren overheid, onderwijs, zorg en sport.

Organisatieontwikkeling  |  Interim Management   |  Opleiding en Training
Public Affairs  |  Coaching